Ordbog
Debitoors Regnskabsordbog
Udbytte

Udbytte - Hvad er udbytte?

Hvis en virksomhed har overskud, kan den virksomhed vælge at udbetale et udbytte til ejerne.

Små virksomheder kan med fordel bruge Debitoor Regnskabsprogram, hvor det er muligt at holde styr på overskuddet i virksomheden. Prøv programmet gratis i 7 dage.

Det er muligt for virksomheder med et passende overskud at betale et pengebeløb til ejerne. Det pengebeløb kaldes et udbytte. Virksomheden skal have et forholdsvist stort overskud, så virksomheden stadig har en sund økonomi efter, at udbyttet er udbetalt.

Når en virksomhed betaler et udbytte, vil kursen i virksomheden falde, da der tages penge ud af virksomheden, i stedet for at de bliver i virksomheden. Virksomheden anses derfor for at være mindre værd efter, at der er sket en udbetaling af udbytte.

Virksomheder er derfor ikke forpligtet til at udbetale et udbytte, hvis der ikke er noget at udbetale.

Ordinært udbytte og ekstraordinært udbytte

Der findes to former for udbytte:

  • Ordinært udbytte
  • Ekstraordinært udbytte

Virksomheder betaler typisk udbytte én gang årligt, hvilket kaldes det ordinære udbytte. Det sker efter, at årsregnskabet for det foregående regnskabsår er gjort op. Årsregnskabet skal godkendes af bestyrelsen, hvor man også vurderer om der er et grundlag for at udbetale udbytte til ejerne.

Virksomheder kan også vælge at lave et ekstraordinært udbytte, som ikke sker ved årsregnskabets afslutning men midt i regnskabsåret. Typisk vil der her blive afholdt en ekstraordinær generalforsamling, hvor dette besluttes sammen med bestyrelsen.

Hvor meget får man i udbytte?

Det er bestyrelsen, der afgør, hvor stort et udbytte der skal udbetales til de ejere, der har aktier. Hvor stort udbyttet er afhænger også af, hvor mange aktier den pågældende ejer har i virksomheden.

Bestyrelsen kan eksempelvis bestemme, at de vil udbetale 2 kr. pr. aktie. Hvis man som ejer derfor har 500 aktier, vil man få et udbytte på 1000 kr. Udbyttet afhænger altså af, hvor meget bestyrelsen vil udbetale pr. aktie, og hvor mange aktier ejeren har i det pågældende firma.

Hvordan sker udbetaling af udbytte?

Når virksomheden har besluttet, at der skal udbetales et udbytte, vil udbyttet blive udbetalt til ejernes konto. I nogle tilfælde bliver udbyttet udbetalt forholdsvist hurtigt, hvor at der i andre gange godt kan gå noget længere tid.

Hvis du er medejer af en virksomhed, vil du have adgang til nogle vedtægter, hvor processen med udbetaling af udbytte står nærmere beskrevet.

Skal man betale skat af udbytte?

Ligesom med så meget andet i Danmark skal man også betale skat af udbyttet. Den skat hedder udbytteskat, og hvor meget der betales i skat afhænger af, hvor stort et udbytte der er tale om.

I 2020 er satserne for udbytteskat som følgende:

  • Får man mellem 1-55.300 kr. udbetalt, betaler man 27% i udbytteskat
  • Får man mere end 55.300 kr. udbetalt, betaler man 42% i udbytteskat

Da det er en ekstra indtægt for ejeren, er det vigtigt, at udbyttet skrives ind i forskudsopgørelsen. Normalt indberetter danske virksomheder det selv, men hvis udbyttet kommer fra et andet land, skal man være opmærksom på selv at indberette beløbet.

Log in

Debitoor er nu SumUp!

Debitoor-applikationen er lukket ned, men hvis du leder efter et alt-i-én-faktureringsprogram, kan SumUp tilbyde alt, hvad du skal bruge. SumUp er mere end blot et faktureringsprogram. Vi tilbyder en række integrerede værktøjer, der hjælper dig med at drive din virksomhed nemt og effektivt. Begynd at strømline dine fakturaer, betalinger og regnskaber i dag!

Gå til SumUp