Ordbog
Debitoors Regnskabsordbog
Afslutning af regnskabsår

Afslutning af regnskabsår - Hvad er afslutning af regnskabsår?

Afslutning af regnskabsår er, når et regnskabsår afsluttes, og regnskabet skal gøres op.

Afslut dit regnskabsår med Debitoor Regnskabsprogram og få bogført alle udgifter og indtægter. Prøv 7 dage gratis.

Alle virksomheder fører regnskab inden for en 12-måneders periode, der også bliver kaldt for regnskabsåret. Det er mest almindeligt, at virksomheder har et regnskabsår, der starter 1. januar og hvor der er en afslutning af regnskabsåret den 31. december. Personlige ejede virksomheder følger altid kalenderåret, da året følger ejerens skatteår.

For alle andre virksomheder er det ikke et krav, at regnskabsåret følger kalenderåret, da der oftest er meget arbejde i forbindelse med, at regnskabsåret afsluttes. Nogle virksomheder vælger at ligge regnskabsåret således, at regnskabet skal afsluttes i en knap så travl periode.

Hvordan foregår afslutning af regnskabsåret?

Når regnskabet skal gøres op for det foregående regnskabsår indebærer det, at alle poster skal være bogført i regnskabet. Det vil altså sige, at alle penge, der er gået ind og ud af virksomheden, de sidste 12-måneder, skal være skrevet ind i regnskabet. Hertil skal alle bilag også gemmes.

Rent praktisk foregår det sådan, at virksomhedens konti bliver kigget igennem. Her bliver der kigget efter, om der er poster der ikke allerede er en del af regnskabet. Hvis virksomheden har formået at bogføre løbende over de sidste 12 måneder, burde afslutningen ikke være så tidskrævende.

Andre virksomheder der ikke har bogført løbende kan have flere løse ender, som skal stykkes sammen. I sådan en situation skal virksomheden bruge væsentlig længere tid på bogføring i den pågældende periode. Netop af den grund vælger flere virksomheder at omlægge deres regnskabsår, så afslutningen sker på et tidspunkt, hvor der ikke er så travlt.

Opgaver i forbindelse med afslutning af regnskabsåret

Når afslutnignen nærmer sig, er det en god ide at få fat i de personer, der ikke har fået betalt deres fakturaer endnu. Hvis pengene ikke når at blive opkrævet inden årsafslutningen, vil det skyldige beløb skulle markeres som et tab i regnskabet. Her kan man altså ikke vente med at bogføre fakturaen, da den har en bestemt fakturadato, som man ikke kan lave om på.

Netop i forbindelse med fakturaer skal de indgå som en del af regnskabsåret, hvis datoen viser, at fakturaen er sendt inden for den 12-måneders periode. Betalingen af fakturaen har derfor ingen indflydelse på, hvornår fakturaen skal bogføres.

Hvis der i virksomheden er blevet anskaffet nye aktiver, er det vigtigt, at de bliver afskrevet korrekt, således at deres værdi også afspejler virksomhedens korrekte værdi.

Brug en revisor som rådgiver

Første gang et regnskabsår skal afsluttes er det en god ide at tage kontakt til en revisor, der kan hjælpe med, hvordan afslutningen bør foregå. Alt efter hvilken virksomhedstype og størrelse, som virksomheden har, er der forskellige krav, når regnskabsåret skal afsluttes.

Virksomheder der ikke får afsluttet regnskabsåret på den korrekte måde, kan stå over for en række bøder, som kan undgås hvis den rette rådgivning gives.

Balanceopgørelse og resultatopgørelse som en del af afslutningen af regnskabsåret

For mange virksomheder indgår balanceopgørelsen og resultatopgørelsen som en del af afslutningen på regnskabsåret, men det er ikke alle virksomheder, der er pålagt dette. Dog giver det for mange virksomheder et godt billede af virksomhedens økonomi at se på begge opgørelser.

Det er også her, at der bliver opgjort, hvor meget virksomheden har af aktiver og passiver, og det er det overblik, som en balanceopgørelse giver. Modsat giver resultatopgørelsen et indblik i virksomhedens omsætning samt omkostninger.

I Debitoor har brugerne fra S, M og L-planen adgang til en balanceopgørelse og resultatopgørelse, der altid er klar til brug. I begge rapporter bliver alle posteringer automatisk inkluderet, så brugeren sparer en del tid på den del, hvis blot posteringerne er i regnskabet i forvejen.

Frister for afslutning af regnskabsår

Der er deadlines for, hvornår virksomheder allersenest skal have afsluttet regnskabsåret. For personlige ejet virksomheder ligger fristen den 1. juli, og den dato er fast hvert år. Det er den dato, hvor virksomhedernes udvidede selvangivelse og årsregnskabet skal være færdiggjort.

For andre virksomhedsformer varierer deadlinen, da virksomhederne, som nævnt, selv kan bestemme regnskabsåret. De virksomheder skal allersenest have regnskabet klar 5 måneder efter, at regnskabsåret er aflsuttet. Det vil altså sige, at hvis en virksomhed har et regnskabsår, der slutter den 30. april, ligger fristen 30. september.

Afslut regnskabsår i Debitoor

Det er ganske nemt at få afsluttet regnskabsåret, når hele regnskabet er i Debitoor. Afslut regnskabsåret ved at følge denne guide:

  1. Log ind på din Debitoor konto
  2. Klik på 'Rapporter' ude i venstre side
  3. Vælg 'Balance'
  4. Ude i højre side skal du klikke på 'Afslut år'
  5. Klik igen på 'Afslut år' og regnskabsåret er nu afsluttet

Hvis en aflsutning fortrydes, skal du blot gå tilbage til punkt 4 og klikke på 'Fortryd årsafslutning'. Herefter klikker du på 'Fortryd', og dit regnskabsår er nu ikke længere afsluttet.

Log in

Debitoor er nu SumUp!

Debitoor-applikationen er lukket ned, men hvis du leder efter et alt-i-én-faktureringsprogram, kan SumUp tilbyde alt, hvad du skal bruge. SumUp er mere end blot et faktureringsprogram. Vi tilbyder en række integrerede værktøjer, der hjælper dig med at drive din virksomhed nemt og effektivt. Begynd at strømline dine fakturaer, betalinger og regnskaber i dag!

Gå til SumUp