Ordbog
Debitoors Regnskabsordbog
Finansielle poster

Finansielle poster - Hvad er finansielle poster?

Finansielle poster er et regnskabsbegreb, der dækker over virksomhedens finansielle indtægter og udgifter.

Debitoor Regnskabsprogram hjælper dig med at holde styr på din virksomheds finansielle poster, så du kan gøre bogføring mere overskueligt.

De finansielle poster er poster, der ikke direkte er forbundet til virksomhedens drift, men som er en ekstra finansiel indtægt eller udgift for virksomheden.

Hvad er finansielle indtægter?

Overordnet set er der tre former for finansielle indtægter, men der kan være nogle enkelte tilføjelser alt efter branche. Fælles for de tre finansielle indtægter er, at de giver en ekstra indkomst til virksomheden:

Hvad er finansielle udgifter?

Ligesom med de finansielle indtægter er der også tre former for finansielle udgifter. De finansielle udgifter er akurat de samme som de finansielle udgifter. Forskellen ligger blot i, at det for virksomheden bliver en ekstra udgift i stedet for en ekstra indkomst.

De finansielle udgifter er derfor:

  • Valutakursdifferencer
  • Renteindtægter
  • Rykkergebyr

Hvad er valutakursdifferencer?

Ved både finansielle indtægter og finansielle udgifter kan der ske ændringer i valutakursen. Hvis der opstår en positiv valutakursdifference, vil dette beløb skulle registreres som en finansiel indtægt, og hvis der er en negativ difference, skal beløbet registreres som en finansiel udgift.

Hvad er renteindtægter?

Hvis virksomheden eksempelvis har penge i banken, og de penge står til en god rente, vil virksomheden i løbet af årene få en rentebetaling. Den pågældende rentebetaling skal registreres som en finansiel indtægt.

Modsat kan virksomheder også skulle betale banker eller realkreditter penge for at kunne låne penge. Er dette tilfældet, så skal beløbet fremstå som en finansiel udgift.

Hvad er rykkergebyr?

Undlader en kunde at betale, kan man som virksomhed tilskrive fakturaen et rykkergebyr. Rykkergebyret vil blive anset som en ekstra indtægt, og skal derfor registreres som en finansiel indtægt.

Virksomheden kan også selv komme ud for ikke at betale en regning til tiden, og her skal rykkergebyret registreres som en finansiel udgift.

Finansielle poster i resultatopgørelsen

Nogle virksomheder vælger at lave en resultatopgørelse frivilligt, hvor at andre skal gøre det. Lige meget hvad så vil de finansielle poster fremgå af resultatopgørelsen.

I nogle resultatopgørelser vil de finansielle poster stå opdelt som enten 'Finansielle indtægter' og 'Finansielle udgifter' eller 'Renteindtægter' og 'Renteudgifter'. Begge dele dækker over det samme.

I resultatopgørelsen vil der sandsynligvis være en resultat, der hedder 'Resultat før renter' eller 'Resultat før finansielle poster', som angiver virksomhedens resultat uden de finansielle poster taget i mente. Herefter lægges de finansielle poster til, hvor årets resultat afslutningsvis vil fremgå.

I en engelsk resultatopgørelse vil 'Resultat før finansielle poster' stå som 'Profit before financial items'. På engelsk hedder finansielle poster 'Financial items' eller 'Financial costs'.

Log in

Debitoor er nu SumUp!

Debitoor-applikationen er lukket ned, men hvis du leder efter et alt-i-én-faktureringsprogram, kan SumUp tilbyde alt, hvad du skal bruge. SumUp er mere end blot et faktureringsprogram. Vi tilbyder en række integrerede værktøjer, der hjælper dig med at drive din virksomhed nemt og effektivt. Begynd at strømline dine fakturaer, betalinger og regnskaber i dag!

Gå til SumUp