Ordbog
Debitoors Regnskabsordbog
Kostpris

Kostpris - Hvad er kostpris?

En kostpris er den pris, som varen har kostet i indkøb inklusiv alle tilhørende omkostninger.

For at vide hvordan virksomheder skal lave deres prisfastsættelse er det vigtigt, at virksomheden kender til kostprisen.

Enhver vare der sælges har en kostpris, der dækker over alle de omkostninger, der er i forbindelse med varen. Omkostningerne dækker over materialer, indpakning, råvarer, timeløn m.m. som alle er omkostninger. Med andre ord er kostprisen den pris, som varen er værd inden, at den sælges videre til kunden.

Efter at man har fundet kostprisen, kan man sætte den rigtige pris på produktet, så man får det ønskede overskud.

Hvordan laver man en beregning af kostprisen?

For at lave en kostpris beregning skal man kende til alle omkostningerne, der er i forbindelse med en vare. Lige meget om man selv producerer varen eller køber den færdigproduceret, er det vigtigt at kende til kostprisen. Der er ikke nogen kostpris formel, men du skal blot tage alle omkostninger og lægge dem sammen.

Lad os tage et eksempel:

Du lever af at sælge spiseborde i forskellige størrelser, men det mest populære bord er Plankebordet. Plankebordet får du produceret i Sverige, da der ligger en god snedker, som gerne vil hjælpe dig med det.

Alene i råvarer koster det dig 1.000 kr. at få lavet Plankebordet, og yderligere 800 kr. i løn til den svenske snedker. Derudover koster benene på bordet yderligere 750 kr. Til sidst koster det 350 kr. at få Plankebordet fragtet fra snedkeren til dit showroom i Ringsted.

Udregningen ser derfor således ud:

  • Råvarer: 1.000 kr.
  • Løn: 800 kr.
  • Bordben: 750 kr.
  • Transport: 350 kr.

Den samlede kostpris er derfor (1000 + 800 + 750 + 350) = 2.900 kr.

Hvad kan man bruge kostprisen til?

Ved at man kender til kostprisen, kan man fastslå varens pris, så man får den ønskede profit på sin vare. I eksemplet ovenfor var der en kostpris på 2.900 for Plankebordet. Personen der sælger varen ønsker at opnå 100% i avance, hvilket betyder at Plankebordet skal koste 5.800 kr.

Her skal man så vurdere, om man tror, at kunder vil betale den pris for et bord. Hvis man vurderer prisen er for høj, kan man enten gå efter en lavere avance eller mindske kostprisen. Det kan jo være, at råvarene eller bordbene kan fås billigere, eller at transporten kan ske på en anden måde. En fordel kan være at justere omkostningerne jævnligt, da en lav kostpris vil være at foretrække.

Kostprisen bruges til at finde salgsprisen, og ved at holde kostprisen op mod salgsprisen kan man finde ud af, hvor meget man tjener på den enkelte vare.

Hvad er amortiseret kostpris?

Hvis man anskaffer sig et finansielt aktiv eller en anden finansiel forpligtelse, skal prisen på det vurderes. Den værdi som det har bliver kaldt for den amortiserede kostpris, og er prisen ved køb og inkluderer både fradrag og afdrag.

Log in

Debitoor er nu SumUp!

Debitoor-applikationen er lukket ned, men hvis du leder efter et alt-i-én-faktureringsprogram, kan SumUp tilbyde alt, hvad du skal bruge. SumUp er mere end blot et faktureringsprogram. Vi tilbyder en række integrerede værktøjer, der hjælper dig med at drive din virksomhed nemt og effektivt. Begynd at strømline dine fakturaer, betalinger og regnskaber i dag!

Gå til SumUp