Ordbog
Debitoors Regnskabsordbog
Eksternt regnskab

Eksternt regnskab - Hvad er et eksternt regnskab?

Et eksternt regnskab er et regnskab, der udarbejdes med det formål at blive offentliggjort.

Brug Debitoor regnskabsprogram til at udarbejde din virksomheds regnskab, så det bliver udarbejdet efter lovgivningen. Med Debitoor kan du lære at forstå et regnskab, og så kan du få 7 dage gratis prøveperiode.

Det eksterne regnskab udarbejdes af virksomheden og det regnskab skal følge årsregnskabsloven, der inkluderer regler for, hvordan selskaber og foreninger skal udarbejde deres regnskaber.

Hvem skal udarbejde et eksternt regnskab?

Det er ikke alle virksomheder, der er forpligtet til at udarbejde et eksternt regnskab. Hovedreglen lyder, at det er selskaber og foreninger, der skal udarbejde et eksternt regnskab og herunder en årsrapport.

Det er bl.a. disse virksomheder, der skal indsende et eksternt regnskab:

  • Aktieselskaber
  • Anpartsselskaber
  • Interessentskaber
  • Erhvervsdrivende fonde

Det vil altså sige, at enkeltmandsvirksomheder og personlig ejet mindre virksomheder ikke er forpligtet til at udarbejde et eksternt regnskab. Der er også andre undtagelser til det eksterne regnskab, og mere uddybende informationer kan findes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Hvad indeholder et eksternt regnskab?

Et eksternt regnskab skal indeholde en balanceopgørelse og en resultatopgørelse.

I en balanceopgørelse finder man alle virksomhedens aktiver, og hvordan de aktiver er finansieret, altså virksomhedens passiver. I resultatopgørelsen kan man finde alle omkostninger og omsætningen for det pågældende regnskabsår.

Der kan være yderligere krav til, hvad regnskabet skal indeholde, men det afhænger af, hvilken regnskabsklasse som virksomheden er en del af. Jo større virksomheden er, jo flere krav vil der også være til regnskabet.

Hvordan udarbejder man et eksternt regnskab?

Der er ikke kun én måde at udarbejdet et eksternt regnskab på, og det er meget forskelligt, hvordan det bliver gjort fra virksomhed til virksomhed.

De store virksomheder har oftest en bogholder afdeling, og derfor laver de deres regnskab internt i virksomheden. Andre store virksomheder får også andre regnskabsvirksomheder til at udarbejde det i stedet - det kaldes for outsourcing af regnskabet.

Hvordan mindre virksomheder laver et regnskab er også meget forskelligt, og det afhænger meget af, om medarbejderne har erfaring inden for regnskab eller ej.

Nogle små- og mellemstore virksomheder har en revisor eller bogholder tilknyttet, som udarbejder regnskabet for virksomheden. Andre virksomheder står selv for regnskabet, og de virksomheder bruger oftest et regnskabsprogram.

Eksempelvis kan selvstændige bruge Debitoor Regnskabsprogram, som både er et program, der kan bruges til at udarbejde regnskab men også til at fakturere kunder med.

Hvis man enten er M- eller L-bruger i regnskabsprogrammet, kan man få adgang til en balanceopgørelse og en resultatopgørelse, der bliver udarbejdet helt automatisk - så bliver regnskab ikke nemmere!

Internt og eksternt regnskab

Modsat eksternt regnskab er der også et internt regnskab i virksomheder. Dog er det sådan, at det interne regnskab ikke er lovpligtigt for virksomheder, hvilket det eksterne regnskab er.

Som navnet antyder, så bruges det interne regnskab kun til internt brug, og det bliver ikke udarbejdet med det formål at blive offentliggjort. Formålet med det interne regnskab er, at virksomheden løbende kan holde styr på, hvordan regnskabet udfolder sig gennem regnskabsåret.

Ved løbende at holde øje med regnskabet i det interne regnskab, kan virksomheden nå at rette op på de fejl, der eventuelt måtte være. Det stiller ofte virksomheden i en bedre økonomisk situation, hvis der udarbejdet et internt regnskab.

Log in

Debitoor er nu SumUp!

Debitoor-applikationen er lukket ned, men hvis du leder efter et alt-i-én-faktureringsprogram, kan SumUp tilbyde alt, hvad du skal bruge. SumUp er mere end blot et faktureringsprogram. Vi tilbyder en række integrerede værktøjer, der hjælper dig med at drive din virksomhed nemt og effektivt. Begynd at strømline dine fakturaer, betalinger og regnskaber i dag!

Gå til SumUp