Ordbog
Debitoors Regnskabsordbog
Periodisering

Periodisering - Hvad er periodisering?

Begrebet periodisering beskriver fordelingen af udgifter, omkostninger eller indtægter over en eller flere bogføringsperioder. Periodisering bliver benyttet til at udarbejde så præcise regnskab som muligt.

Debitoor regnskabsprogram giver dig de nødvendige værktøjer til at holde styr på din virksomheds regnskab. Indtast indtægter og udgifter, og følg udviklingen for måneden, kvartalet og året. Prøv Debitoor gratis i 7 dage.

Formålet med periodisering er, at udgifter og indtægter bliver ført ind i og fordelt over det eller de regnskabsår, som udgifterne eller indtægterne strækker sig over, uanset betalingstidspunkt.

Er det et lovkrav at anvende periodisering?

Som udgangspunkt skal du periodisere, hvis din virksomhed har indtægter eller udgifter, der strækker sig over flere regnskabsår.

Hvis din virksomhed er pålagt et krav om at udarbejde årsregnskab, er det lovpligtigt at anvende periodisering. Periodisering er en del af de grundlæggende forudsætninger, som du skal overholde, før du kan indberette årsregnskab for din virksomhed.

Hvordan bogfører man periodisering?

Når man bogfører periodiseringer, bruger man den samme faktura i flere faser. Det vil sige, at man gør en faktura aktiv, når man modtager den. På den måde bogfører man fakturaen på en balancekonto i stedet for en omkostningskonto.

Når den pågældende periode begynder, fører man da fakturaens beløb fra balancekontoen til resultatopgørelsen på et separat bilag.

Eksempel på bogføring af periodisering

Et eksempel på periodisering kan være, at du modtager en opkrævning på leasing af firmabil over en treårig periode. Hvis du skal betale leasingudgiften på én gang, skal du ikke føre udgiften ind i det regnskabsår, hvor du betaler udgiften. Leasingudgiften bliver tværtimod fordelt over de tre år, du leaser firmabilen.

Hvis leasingudgiften eksempelvis er på 60.000 kr. for den treårige leasingperiode, skal du lave en periodisering og bogføre 3 X 20.000 kr. i dit regnskab for hvert af de tre år, leasingkontrakten løber over.

Periodisering og forudbetaling

Når en virksomhed for eksempel modtager en abonnementsfaktura, vil man helst, at omkostningerne for den pågældende faktura bliver bogført på resultatopgørelsen i den periode, som fakturaen vedrører. På den måde bogfører man fakturaen i balancen og betaler beløbet ved forfaldsdato.

Når den periode, som fakturaen dækker, begynder, flytter man da fakturaens beløb fra balancen til resultatopgørelsen.

Periodisering af moms

Det er vigtigt at være opmærksom på moms, når du periodiserer indtægter eller udgifter, fordi moms ikke bliver periodiseret på samme måde som den pågældende indtægt eller udgift.

Man skal betale moms med det samme og bogføre momsen i det år, hvor udgiften falder. Det vil sige, at moms ikke bliver fordelt over de år, som den momspligtige indtægt eller udgift berører. Momsen følger nemlig tidspunktet for fakturering.

Periodisering i Debitoor regnskabsprogram

I Debitoor regnskabsprogram giver grafer dig et overblik over din virksomheds indtægter og udgifter, hver gang du logger ind. På den måde kan du nemt se forholdet mellem indtægter og udgifter, som ændrer sig, så snart du laver en ny postering.

Log in

Debitoor er nu SumUp!

Debitoor-applikationen er lukket ned, men hvis du leder efter et alt-i-én-faktureringsprogram, kan SumUp tilbyde alt, hvad du skal bruge. SumUp er mere end blot et faktureringsprogram. Vi tilbyder en række integrerede værktøjer, der hjælper dig med at drive din virksomhed nemt og effektivt. Begynd at strømline dine fakturaer, betalinger og regnskaber i dag!

Gå til SumUp