Ordbog
Debitoors Regnskabsordbog
Gældsrente

Gældsrente - Hvad er gældsrente?

Gældsrenten viser, hvor meget virksomheden betaler i rente for sin gæld.

Få styr på din virksomheds økonomi og få indsigt i dine nøgletal med Debitoor Regnskabsprogram. Prøv programmet gratis i 7 dage.

Gældsrenten er et centralt nøgletal, når man ønsker at undersøge virksomhedens rentabilitet.

Beregning af gældsrente

Før en beregning af gældsrente kan finde sted, skal virksomheden kende til to finansielle tal. Først og fremmest skal virksomheden kende til de finansielle omkostninger i virksomheden, som eksempelvis renter og gebyrer. Udover finansielle omkostninger er det nødvendigt at vide, hvad de gennemsnitlige gældsforpligtelser er.

For at finde ud af hvad de gennemsnitlige gældsforpligtelser er, skal virksomheden kigge på regnskabet for de sidste 12 måneder. Over den periode har virksomheden haft både kortfristede og langfristede gældsforpligtelser. Den gennemsnitlige gældsforpligtelse er, når alle forpligtelserne lægges sammen og divideres med 12.

Gældsrente formel

De finansielle omkostninger og de gennemsnitlige gældsforpligtelser skal puttes ind i en formel, for at man kan finde gældsrenten. Formlen ser ud som nedenfor:

Finansielle omkostninger / Gennemsnitlige gældsforpligtelser x 100 = Gældsrente

For at finde gældsrenten tager man de finansielle omkostninger, dividerer det tal med de gennemsnitlige gældsforpligtelser, hvorefter det tal ganges med 100 for at få tallet i procent.

Lad os tage et eksempel:

Virksomheden Hundefoder ApS har de seneste år har finansielle omkostninger på 10.000 kr., og har samtidig haft gældsforpligtelser i gennemsnit på 150.000 kr. For at beregne gældsrenten sætter vi de to tal ind i ovenstående formel:

10.000 / 150.000 x 100 = 6,66 %

Virksomheden har i dette tilfælde en gældsrente på 6,66%, som betyder at virksomheden betaler 6,66% i rente for deres gæld. Hvis virksomheden havde færre finansielle omkostninger, ville gældsrenten falde, da virksomheden derfor ville have betalt mindre i rente for deres samlede gæld.

Hvad er en god gældsrente?

I og med at gældsrenten viser, hvor mange procent virksomheden betaler i renter ud af den samlede gæld, er en lav gældsrente at foretrække.

Gældsrenten kan med fordel sammenlignes med afkastningsgraden, da gældsrenten skal være mindre en afkastningsgraden. Der kan dog være andre grunde til, at gældsrenten ikke er mindre end afkastningsgraden, hvor at gældsrenten stadig er tilfredsstillende.

Egenkapitalens forrentning og gældsrente

Ligesom at man kan sammenligne gældsrenten med afkastningsgraden, kan virksomheden passende også holde egenkapitalens forrentning op mod gældsrenten.

Det er sådan, at hvis afkastningsgraden og gældsrenten er lige store, så er egenkapitalens forretning også på samme størrelse som afkastningsgraden. Hvis alle de tre tal er lige store, betyder det, at virksomheden ikke taber eller tjener penge på gælden.

Gældsrente på engelsk

På engelsk hedder gældsrente 'Debt interest', som ofte vil forekomme i regnskabsanalyser, hvor sproget er på engelsk. I regnskabsanalyser kan man også støde på forkortelsen GR, som bare er en forkortelse for gældsrente.

Log in

Debitoor er nu SumUp!

Debitoor-applikationen er lukket ned, men hvis du leder efter et alt-i-én-faktureringsprogram, kan SumUp tilbyde alt, hvad du skal bruge. SumUp er mere end blot et faktureringsprogram. Vi tilbyder en række integrerede værktøjer, der hjælper dig med at drive din virksomhed nemt og effektivt. Begynd at strømline dine fakturaer, betalinger og regnskaber i dag!

Gå til SumUp