Alle opslag

Hvad betyder den nye ferielov for virksomheder?

Danmark har længe haft en ferielov, der bygger på forskudt ferie, men den 1. september 2019 blev der vedtaget en ny ferielov. Den 1. september 2020 vil den nye ferielov træde i kraft, men allerede nu er der ændringer.

Billede af en selvstændig der holder ferie og overholder den nye ferielov

Grunden til at den nye regering lavede en ny ferielov var bl.a. for at give bedre vilkår for nyansatte. Med den gamle ferielov kunne der gå op til 16 måneder, før nyansatte kunne få betalt ferie.

Hvad går den nye ferielov ud på?

I grove træk går den nye ferielov ud på, at i takt med at lønmodtageren optjener ferie i ferieåret, kan ferien afholdes med det samme. Der bliver ikke ændret i antallet af feriedage, som lønmodtagere kan benytte sig af.

Fremover vil ferien skulle optjenes fra 1. september til 31. august året efter. Den ferie der optjenes i den periode, kan blive afholdt med det samme, og man skal som lønmodtager derfor ikke vente lang tid på at bruge sin ferie.

Den optjente ferie kan bruges i den 12-måneders periode, hvor ferien optjenes samt i 4 efterfølgende måneder, fra optjeningsåret slutter 31. august det pågældende år.

Hvordan skal jeg forholde mig til den nye ferielov som selvstændig?

Den nye ferielov påvirker lønmodtagere, så det er vigtigt, at du har styr på ferieloven som selvstændig, hvis du:

  1. Har ansatte
  2. Selv er ansat som lønmodtager i eget firma

Dette betyder, at den nye ferielov ikke påvirker ejerne i personlige ejede virksomheder, da de selv bestemmer, hvornår de holder ferie osv. Det hænger også sammen med, at den 'løn' der udbetales til ejere i eksempelvis enkeltmandsvirksomheder, ikke er decideret løn. Lønnen her er i stedet det overskud, virksomheden formår at lave.

Hvornår kan mine ansatte holde ferie?

Den nye ferielov indebærer bl.a., at dine ansatte kan holde ferie løbende med, at de optjener den. Du skal være opmærksom på, at den nye optjening af ferien ikke sker fra januar til december men i stedet fra september til august.

Dine ansatte har stadig krav på at holde tre ugers sammenhængende ferie i 'hovedferien', der løber fra 1. maj til 30. september.

Hvornår kan jeg selv holde ferie?

Hvis du selv får udbetalt løn ligesom dine medarbejdere, fungerer ferien på samme måde, som forklaret ovenfor. Derimod hvis du ikke er lønmodtager i dit eget firma, vil den nye ferielov ikke påvirke dig.

Det er en god ide at snakke med dine ansatte om den nye ferielov, så de også ved, hvad ændringerne har af betydning. På den måde undgår I misforståelser, og alle ved, hvordan det forholder sig.

Hvordan fungerer overgangsperioden?

I og med at optjeningsåret skifter, vil der være en overgangsperiode. I 2019 blev den ferie, der blev optjent fra 1. januar til 31. august den sidste periode med den gamle ferielov. Det betyder, at ferien der blev optjent i den periode, kan afholdes fra 1. maj til 31. august 2020.

Ferien der bliver optjent fra 1. september 2019 til 31. august 2020 vil blive indefrosset. Det betyder, at feriepengene først kan udbetales, når lønmodtageren forlader arbejdsmarkedet. Det betyder samtidig, at der i perioden kan afholdes ferie, som er blevet optjent i den foregående periode. Selvom ferien bliver indefrosset, får lønmodtageren stadig samme mængde ferie.

Den 1. september 2020 vil den nye ferielov træde i kraft, og fra den dag af optjenes der 2,08 feriedage pr. måned. Ferien kan allerede afholdes fra den efterfølgende måned.

Amalie
Skrevet af
den 23. december 2019
Log in

Debitoor er nu SumUp!

Debitoor-applikationen er lukket ned, men hvis du leder efter et alt-i-én-faktureringsprogram, kan SumUp tilbyde alt, hvad du skal bruge. SumUp er mere end blot et faktureringsprogram. Vi tilbyder en række integrerede værktøjer, der hjælper dig med at drive din virksomhed nemt og effektivt. Begynd at strømline dine fakturaer, betalinger og regnskaber i dag!

Gå til SumUp