Alle opslag

Hjælpepakke til små virksomheder som følge af coronavirussen

Opdateret d. 9. juni 2020: Den 18. marts 2020 kom den danske regering med en hjælpepakke, der bl.a. skal hjælpe små virksomheder og selvstændige. Hjælpepakken kommer på baggrund af den nedlukning som Danmark er i gang med, og har som formål at mindske det økonomiske tab hos landets virksomheder.

Et billede af virksomheder der bliver hjulpet af den nye hjælpepakke

Regering har valgt at give små og mellemstore virksomheder i alt 40 mia. kr. som kommer til at dække over to områder: hjælp til at dække tabt omsætning og hjælp til at betale faste udgifter som eksempelvis husleje.

Det er på nuværende tidspunkt muligt at få kompensation helt frem til den 9. juli 2020.

Hvorfor har regeringen lavet en hjælpepakke?

I takt med at Danmark er blevet lukket delvist ned over de seneste par uger, er der også langt færre, der køber tøj, går på restaurant eller bruger penge på andre fornøjelser. Der er i den forbindelse en lang række virksomheder, der dagligt mister omsætning og som i sidste ende kan risikere at dreje nøglen om.

Regeringen vil undgå, at landets virksomheder går konkurs, da hver enkelt virksomhed er med til at holde samfundet i gang, og ikke mindst sikre ejernes og de ansattes økonomiske sikkerhed. For at sikre at virksomhederne fortsat kan holdes i gang, har regeringen udformet en ny hjælpepakke, der skal hjælpe virksomhederne gennem krisen.

Hvad indeholder den nye hjælpepakke?

Den nye hjælpepakke indeholder en lang række tiltag, men i denne artikel vil vi udelukkende have fokus på de faktorer, der har indflydelse på selvstændige.

Den nye hjælpepakke gør det muligt at:

 • Udskyde betalingen af moms, så små virksomheder skal indberette og betale moms den 1. marts 2021 i stedet for 1. september 2020
 • Udskyde betalingen af A-skat og AM-bidrag med fire måneder (dette gælder dog ikke fristen den 14. april 2020)
 • Udskyde betalingen af B-skat så betalingsfristen den 20. april 2020 bliver rykket til 22. juni 2020
 • Få sygedagpenge retur fra staten, hvis en medarbejder har lagt sig syg pga. coronavirussen
 • Virksomheder kan få lønkompensation på 75-90% af lønnen for en medarbejder, der risikerer at miste sit job
 • Virksomheder kan låne penge af staten for at betale almindelige udgifter, hvis virksomhedens manglende omsætning kan kobles på spredningen af virussen
 • Virksomheder kan få dækket op til 30% af den tabte omsætning

Der er også mere indhold i hjælpepakken, men ovenstående punkter er blot dem der har størst betydning for den fremtidige drift af små- og mellemstore virksomheder.

Det er den 8. juni 2020 besluttet at forlænge lønkompensationen således, at det kører indtil 29. august 2020. Her gælder det dog, at medarbejderen i den pågældende periode afholder 3 ugers ferie som ikke bliver betalt ferie.

Hvem kan få gavn af den nye hjælpepakke?

Små virksomheder, der opfylder følgende krav, kan få erstatning for mistet omsætning, hvis de opfylder følgende krav.

Få erstatning for tabt omsætning hvis:

 1. Virksomheden har oplevet et fald i omsætningen på 30% eller mere grundet coronavirussen
 2. Virksomheden har et CVR-nummer
 3. Virksomheden maksimum har 10 fuldtidsansatte
 4. Virksomheden har været oprettet senest 1. februar 2020
 5. Virksomheden har haft en omsætning på minimum 15.000 kr. den sidste måned, og en samlet omsætning på 180.000 kr. årligt
 6. Ejeren skal eje mindst 25% af virksomheden

Det er alle 6 krav, der skal være opfyldt for, at virksomheden kan få kompensation for tabt omsætning.

Få kompensation for dækning af faste udgifter hvis:

 1. Virksomheden har oplevet et fald i omsætningen på mindst 40% som direkte konsekvens af coronavirussen
 2. Virksomheden har faste udgifter for 25.000 kr. eller mere i perioden 9. marts 2020 til 9. juni 2020. Dette betyder, at virksomheden i gennemsnit har faste udgifter for 8.333,33 kr. pr. måned
 3. Virksomheden har en revisor, der kan revidere alle de faste udgifter og som kan lave en revisorpåtegnet opgørelse

Hvor meget støtte kan man få?

For tabt omsætning kan virksomheder få dækket op til 75% af den tabte omsætning. Dog er der sat et maksimumbeløb på 30.000 kr. om måneden, men hvis ejeren har en ægtefælle, der også arbejder fuldtid i virksomheden, kan virksomheden få 34.500 kr. om måneden i kompensation.

Hvis virksomheden, du driver, har ansatte, kan du få lønkompensation på op til 75%, eller maks 23.000 kr. pr. fuldtidsansat pr. måned. Dette gælder naturligvis kun, hvis virksomheden ikke har mere end 10 ansatte. Hvis medarbejderen er deltidsansat, udgør lønkompositionen 90%, og kan række op til 30.000 kr. pr. måned pr. deltidsansatte medarbejder.

I forhold til kompensation af faste omkostninger kan virksomheder få mellem 25% og 100% kompensation. Det gælder eksempelvis udgifter til husleje eller andre kontrakter, der ikke kan opsiges inden for perioden 9. marts 2020 til 9. juli 2020.

 • Hvis en virksomhed oplever et omsætningsfald på 80%-100%, kan virksomheden få 80% i dækning af faste omkostninger
 • Hvis en virksomhed oplever et omsætningsfald på 60%-80%, kan virksomheden få 50% i dækning af faste omkostninger
 • Hvis en virksomhed oplever et omsætningsfald på 40%-60%, kan virksomheden få 25% i dækning af faste omkostninger

Hvis en virksomhed er blevet tvangslukket af regeringen, kan virksomheden få 100% dækning af alle faste omkostninger.

Hvordan gør man brug af hjælpepakken?

For at ansøge om hjælpepakken skal virksomhederne klikke sig ind på virksomhedsguiden.dk. Her skal al relevant dokumentation uploades, hvorefter at ansøgningen kan blive behandlet. Det er samme sted, man skal søge, lige meget om det er kompensation til tabt omsætning eller kompensation til at dække faste omkostninger.

Hvordan skaffer jeg dokumentation, så jeg kan få kompensation?

For at finde ud af, om det overhovedet er muligt, at du kan få dækket dit omsætningstab, er der to tal, der er vigtige at finde: din normale omsætning fra 9. marts 2019 og den omsætning du har haft fra 9. marts 2020.

For at finde din normale omsætning, kan du i Debitoor gå tilbage i din resultatopgørelse fra 2019, og finde din samlede omsætning. For at se hvor meget du har haft i omsætning fra 9. marts 2020 og indtil nu, kan du også gå ind i din resultatopgørelse. Her er det vigtigt, at den samlede omsætning ligger på over 180.000 kr. årligt, da dette er et krav for overhovedet at kunne få kompensation.

Her kan du vælge, hvilken periode som resultatopgørelsen skal vises for, og her vælger du blot at sige fra den 9. marts 2020 til den nuværende dato. Her kan du samtidig se, hvad omsætningen har været for samme periode sidste år.

Billede af omsætningen i resultatopgørelsen

For at få en del af de faste omkostninger dækket skal du igen finde tallet for, hvor meget du har omsat siden 9. marts 2020, og hvor meget du omsatte i samme periode sidste år (det tal har du også allerede fundet).

Din revisor skal kunne dokumenteres af en revisor, og derfor skal du finde alle dine faste udgifter for de sidste tre måneder. Før du videregiver dem til revisoren, er det en god ide at regne udgifterne sammen, så du er sikker på, at der i snit er udgifter for mere end 8.333,33 kr. hver måned.

Selve honoraret for revisoren tæller ikke med i de samlede faste udgifter, men du har dog mulighed for at få dækket op til 80% af honoraret. Man kan senest søge om kompensation for faste udgifter den 31. august 2020.

Amalie
Skrevet af
den 24. marts 2020
Log in

Debitoor er nu SumUp!

Debitoor-applikationen er lukket ned, men hvis du leder efter et alt-i-én-faktureringsprogram, kan SumUp tilbyde alt, hvad du skal bruge. SumUp er mere end blot et faktureringsprogram. Vi tilbyder en række integrerede værktøjer, der hjælper dig med at drive din virksomhed nemt og effektivt. Begynd at strømline dine fakturaer, betalinger og regnskaber i dag!

Gå til SumUp