Alle opslag

Hvad ændrer sig for selvstændige i 2020?

2019 er ved at gå på held, og 2020 venter lige om hjørnet. Et helt årti er slut, og virksomheder skal forholde sig til en række nye regler. Når klokken paserer midnat, vil der være ting, du som selvstændig skal være opmærksom på.

I det nye år kommer der ændrede regler der påvirker selvstændige

For mange betyder et nyt kalenderår samtidig et nyt regnskabsår, imens det for andre ikke forholder sig sådan. Dog er det sådan, at offentlige virksomheder kører det, der kaldes et finansår, og der vil året altid følge kalenderåret. Hvis regnskabsåret følger kalenderåret bør man være opmærksom på at få afsluttet regnskabsåret, inden at 2020 oprinder.

Emner der får betydning i 2020:

  • Den nye finanslov
  • Den nye ferielov
  • Kørsels- og befordringsfradraget

Den nye finanslov

Den 3. december 2019 blev den nye finanslov for 2020 færdiggjort af regeringen, hvilket har betydning for Danmarks selvstændige. Vi har samlet de tre hovedpunkter, man bør kende til i den nye finanslov.

Bo- og gaveafgiften stiger

En af de ting der blev vedtaget var bl.a., at hvis en virksomhed skal gå i arv til næste generation, vil der være en bo- og gaveafgift på 15%. Før den nye finanslov var afgiften kun på 6%, hvilket giver en betydlig stigning.

Det betyder, at hvis ejeren af en virksomhed vælger at give virksomheden videre til sine børn, skal der betales 15% af virksomhedens værdi i afgift til staten. Det bliver altså dyrere at give sin virksomhed til næste generation end før. Virksomhedens værdi bliver sat efter, hvilket beløb virksomheden kan sælges for.

Fastholdelse af telefonskatten

Hvis en lønmodtager eller en selvstændig har en telefon, der kun bliver brugt i forbindelse med arbejdet, skal der betales skat af telefonen. Denne afgift stod ellers til at blive afskaffet, men når den nye finanslov træder i kraft, er dette punkt stadig en del af aftalen.

Det betyder, at hvis du som selvstændig har en arbejdstelefon, som du også kan bruge privat, skal du i 2020 betale 2.800 kr. i skat. Dog skal der ikke betales skat af telefonen, hvis arbejdstelefonen på ingen måde, og på intet tidspunkt, bliver brugt i det private.

Strammere regler for firmabiler

Pr. 1. februar 2020 vil knap 20.000 leasede firmabiler blive berørt af den nye finanslov. Der sker en ændring i, hvordan firmabilerne vil blive værdisat, hvilket også påvirker beskatningen af bilerne. Jo højere værdiansættelse jo mere skal der betales i skat og afgifter. Problemet opstår, når bilerne bliver leaset til en mindre værdi, end bilerne har, hvis bilen blev solgt almindeligt.

Når en bil bliver indregistreret, skal bilen efter fire måneder have en genberegning af registreringsafgiften. Det vil fremover være efter de fire måneder, at værdien også bliver genberegnet, så den stemmer overens med bilens handelsværdi.

Som konsekvens vil de ansatte med en firmabil skulle betale mere i skat, end de før har gjort.

Den nye ferielov

Den 1. september 2019 trådte den nye ferielov i kraft, men indtil 31. august 2020 befinder vi os i en overgangsperiode. Hvis du er ejer af en enkeltmandsvirksomhed, påvirker den nye ferielov ikke dig, da du selv kan bestemme, hvor meget ferie du får, og hvornår ferien afholdes.

Har du derimod et selskab, hvor du har ansatte, er der en ting, du skal være særlig opmærksom på. I den gamle ferielov fungerede det sådan, at en lønmodtager optjente ferie i kalenderåret 1. januar til 31. december. Ferien optjent i den periode kunne først afholdes fra 1. maj til 30. april året efter.

Kernen i den nye ferielov er, at ferien optjenes fra 1. september til 31. august året efter, og ferie der er blevet optjent i marts måned allerede kan benyttes i maj måned samme år.

Kørsels- og befordringsfradraget falder

Hvis der i en virksomhed benyttes egen bil i erhvervsmæssige sammenhænge, kan der trækkes et kørsels- og befordringsfradrag fra. Fra næste år falder dette fradrag en smule. Det betyder at hvis du fremover kører mere end 24 km. frem og tilbage til din arbejdsplads kan du få 1,96 kr. i fradrag pr. kørte kilometer. Dette beløb lå i 2019 på 1,98 kr. pr. kørte kilometer.

Hvis der køres mere end 120 km. frem og tilbage vil man i 2020 kunne få 0,98 kr. pr. kørte kilometer. Dette beløb lå i 2019 på 0,99 kr. pr. kørte kilometer. Grunden til at kørselsfradraget falder lidt er fordi, at Skatterådet hvert år beregner den gennemsnitlige benzinpris og forsikring, og siden prisen er faldet i 2020, vil fradraget falde i samme grad.

Amalie
Skrevet af
den 18. december 2019
Log in

Debitoor er nu SumUp!

Debitoor-applikationen er lukket ned, men hvis du leder efter et alt-i-én-faktureringsprogram, kan SumUp tilbyde alt, hvad du skal bruge. SumUp er mere end blot et faktureringsprogram. Vi tilbyder en række integrerede værktøjer, der hjælper dig med at drive din virksomhed nemt og effektivt. Begynd at strømline dine fakturaer, betalinger og regnskaber i dag!

Gå til SumUp