Alle opslag

Forlænget hjælpepakke som følge af nedlukning

Opdateret 9. februar 2021. Vi er nu midt i endnu en nedlukning, og Regeringen har meldt ud, at nedlukningen vil være gældende indtil 28. februar 2021. Som følge af nedlukningen har Regeringen valgt at forlænge de nuværende hjælpepakker for at sikre et så lille tab hos Danmarks mange virksomheder.

Et billede af hjælpepakkerne til virksomheder under nedlukning i Danmark

I denne artikel vil du blive klogere på, hvad de nuværende hjælpepakker indeholder, og hvem det er, som kan gøre brug af hjælpepakkerne. Basalt set er der lige nu to former for hjælpepakker: de generelle hjælpepakker og de udvidede hjælpepakker.

Vi vil gøre opmærksom på, at denne artikel blot er en hjælp til at forstå hjælpepakkerne, men du bør altid tjekke hos myndighederne, da det er der, hvor du vil finde de seneste ændringer.

Hvad indeholder de generelle hjælpepakker?

De generelle hjælpepakker var bl.a. de hjælpepakker, der blev indført, da Danmark for første gang blev lukket ned i marts 2020. Den generelle hjælpepakke gælder for alle danske virksomheder, der overholder de krav, som Regeringen har faslagt - dette kan du læse mere om længere nede i artiklen.

Denne hjælpepakke er blevet genindført pr. 8. december 2020 for de virksomheder, der er beliggende i en af de 38 kommuner, der blev lukket ned den dag. For de virksomheder i de resterende kommuner, der efterfølgende blev lukket, gælder denne hjælpepakke fra 11. december 2020. Ansøgningsfristerne for denne hjælpepakke er 15. april 2021.

De generelle hjælpepakker indeholder følgende:

  • Lønkompensation
  • Kompensation for faste udgifter
  • Kompensation for tabt omsætning

Lønkompensation til hjemsendte medarbejdere

Hvis du driver en virksomhed, hvor du har været nødt til at sende medarbejdere hjem, kan du få lønkompensation til disse medarbejdere. Det kan eksempelvis være, hvis du driver en butik, hvor I grundet nedlukningerne ikke må have åbent. Her vil man skelne mellem, om de ansatte er ansat som funktionær eller som ikke-funktionær.

Som funktionær vil man som virksomhed kunne få en lønkompensation på 75%, hvor at man med en medarbejder der ikke er funktionær, kan man få 90% i lønkompensation. Lige meget om den ansatte er ansat under funktionærloven eller ej, er der et loft på 30.000 kr., hvilket er det beløb, der maks kan opnås som lønkompensation.

Virksomheden kan søge om kompensation, hvis den enkelte virksomhed har sendt mere end 30% af de ansatte hjem, eller hvis virksomheden har sendt mere end 50 ansatte hjem. Derudover må virksomheden ikke tjene penge på deres primære aktivitet i den pågældende periode, der søges lønkompensation for.

Eksempelvis må en restaurant ikke have en omsætning fra siddende gæster, hvis dette har været deres primære indtægtskilde. Derimod må restauranten godt have en omsætning fra eksempelvis take away, da det ikke har været deres primære indtægtskilde før nedlukningen.

På nuværende tidspunkt er der en ansøgningsfrist for lønkompensation den 26. marts 2021.

Kompensation for faste udgifter

Udover at det er muligt at få lønkompensation, hvis du har en virksomhed, der er lukket ned, kan du også få kompensation for de faste udgifter. Her beregnes kompensationen alt efter, hvor stor udgiften er - jo større udgift, jo større kompensation.

Som minimum kræver det, at virksomheden har et fald i omsætningen på minimum 30% fra den 8. eller 11. december 2020 indtil 28. februar 2021 (denne dato kan blive forlænget, hvis nedlukningen fortsætter). Hvis en virksomhed har et fald i omsætningen på 30%, kan virksomheden få kompensation for 40% af de faste udgifter, og hvis der er et højere fald i omsætningen, kan man få en højere kompensation for de faste udgifter.

Driver du en virksomhed, der er tvangslukket? Så kan din virksomhed få en kompensation på hele 100% af de faste udgifter.

På nuværende tidspunkt er ansøgningsfristen for kompensation af faste udgifter den 15. april 2021.

Kompensation for tabt omsætning

Det er også muligt at få kompensation for tabt omsætning, hvis der er en nedgang i omsætningen på minimum 30% fra den 8. eller 11. december 2020. Hvis du arbejder som freelancer, er det også muligt at få kompensation for tabt omsætning. Dog er det sådan, at man som freelancer maksimum kan få 23.000 kr. i kompensation, eller 90% af ens tabte omsætning.

En mand der driver virksomhed men som har brug for en hjælpepakke under nedlukning

Hvad indeholder de udvidede hjælpepakker?

Eftersom at Regeringen forlængede den nuværende nedlukning indtil 28. februar 2021, så har de også lavet en udvidelse til de grundlæggende hjælpepakker. De udvidede hjælpepakker indeholder følgende:

  • A-skats låneordning
  • Moms og momslån
  • Forlænget frist
  • Skattekonto uden loft
  • Særlig hjælpepakke til selvstændige erhvervsdrivende

Som aftalt den 9. februar 2021 så vil alle hjælpepakkerne automatisk blive forlænget til udgangen af april, hvis nedlukningen bliver forlænget efter 28. februar 2021.

A-skats låneordning

For de virksomheder der står til at betale A-skat og AM-bidrag i enten januar, marts eller maj, er der mulighed for at oprette en låneordning.

Låneordningen gør det muligt for virksomheder at få tilbagebetalt den A-skat og AM-bidrag, der bliver betalt i de måneder. Dog vil tilbagebetalingen fungere som et lån, der vil være rentefrit. Det vil derfor være muligt at låne det beløb, som man vil skulle have indbetalt i A-skat og AM-bidrag.

Moms og momslån

I forhold til moms vil virksomheder stadig skulle indberette moms den 1. marts 2021. Dog har Regeringen tilbudt, at virksomheder der har svært ved at skulle imødekomme den tidsfrist, kan låne op til 2 mio. kr. uden renter. Det beløb kan så bruges til at indbetale momsen til tiden.

Momslånet skal være tilbagebetalt inden 1. februar 2022, hvor Regeringen regner med, at virksomhederne er ved at blive økonomiske stabile igen.

Forlænget frist

Normalvis skulle A-skat og AM-bidrag betales i maj 2021, men den betalingsfrist har Regeringen valgt at forlænge med 4,5 måned. På den måde håber man at undgå, at virksomhederne må lukke ned grundet den udgift.

Skattekonto uden loft

Hvis man som virksomhed har fået problemer som følge af de negative renter, så er Regeringens tiltag om at fjerne loftet på skattekontoen en hjælpende hånd. På den måde skal virksomheder ikke betale negative renter, af de beløb der skal betales senere hen.

Særlig hjælpepakke til selvstændige erhvervsdrivende

Den 9. februar 2021 er der indgået en aftale om, at der skal sættes 9,5 mia. af til kompensation hos landets mange selvstændige.

Det betyder, at hvis man er en enkeltmandsvirksomhed uden ansatte, kan man få 10.000 kr. ekstra udbetalt hver måned, hvis man har oplevet et fald i omsætning på mindst 30%.

Har man op til 30 ansatte, og også har oplevet et omsætningsfald på mindst 30%, kan man få 30.000 kr. i kompensation pr. medarbejder. Før aftalen kunne man kun få op til 23.000 kr. i lønkompensation til den enkelte medarbejder.

Hvem kan søge om hjælpepakkerne?

Alt efter hvilken hjælpepakke der er tale om, er det også forskelligt, hvem der kan søge om hjælpepakkerne. Under nogle af punkterne står der, hvilke krav man skal opfylde, men der vil oftest være en eller flere krav, som den enkelte virksomhed skal opfylde for at kunne få kompensation.

Som udgangspunkt kan alle der er ramt af de nuværende restriktioner søge om hjælpepakkerne, hvis de opfylder de pågældende krav. De nye restriktioner har eksempelvis lukket storcentre, ikke nødvendige detailbutikker, liberale erhverv og kosmetiske klinikker. De butikker er tvunget til at være lukket, og derfor kan de søge kompensation, ligesom de virksomheder med nedsat omsætning også kan.

Et godt råd er at gennemgå de forskellige hjælpepakker og undersøg, om din virksomhed kan være berettigede til en eller flere af hjælpepakker. Det kan være, at den ene hjælpepakke, kan være den, der er med til at sikre, at din virksomhed også eksisterer på den anden side af nedlukningen.

Hvor søger man om hjælpepakker?

Hvis du opfylder kriterierne for en eller flere hjælpepakker, skal du søge om hjælpepakkerne på Virk.dk. Det vil også være her, at du kan læse om de krav, der er til de forskellige hjælpepakker.

Andre hjælpemidler til nedlukkede virksomheder

Udover at de fleste virksomheder har brug for økonomisk hjælp i denne tid, kan det også være brugbart at få hjælp til, hvordan man kan optimere sin virksomhed i den her tid.

Derfor har vi skrevet en anden artikel, hvor vi giver dig de bedste tips og tricks til, hvordan du kan markedsføre din virksomhed på en omkostningseffektiv måde under nedlukningen. Her vil du blive klogere på, hvordan du sætter et mål for din markedsføring, og hvilke ting du som minimum bør have styr på!

Hvis du har brug for mere viden omkring markedsføring, eller måske i højere grad online markedsføring, har vi også skrevet en artikel, der klæder dig på til at komme godt i gang med online markedsføring.

Amalie
Skrevet af
den 2. februar 2021
Log in

Debitoor er nu SumUp!

Debitoor-applikationen er lukket ned, men hvis du leder efter et alt-i-én-faktureringsprogram, kan SumUp tilbyde alt, hvad du skal bruge. SumUp er mere end blot et faktureringsprogram. Vi tilbyder en række integrerede værktøjer, der hjælper dig med at drive din virksomhed nemt og effektivt. Begynd at strømline dine fakturaer, betalinger og regnskaber i dag!

Gå til SumUp